Vuçiç po kërkon Aleatë të Rinj, ka mbetur pa Miq në BE dhe SHBA – tha Presidentja e Komitetit të Helsinkit në Serbi


Presidentja e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi, Sonja Biserko, e sheh afrimin e pushtetit të presidentit Vucic me shtete tjera si rezultat i k ritikave gjithnjë e më të a shpra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian.

Sonja Biserko theksoi për gazetën serbe Danas faktin se presidenti Vucic po merr k ritika të vazhdueshme e gjithnjë më me intensitet për shkak të gjendjes në Serbi – mungesa e lirisë së medias, gjendja në drejtësi, k0rrupsi0ni e të tjera k ritika, e sipas saj ai po kërkon aIeatë në anën tjetër të Europës në vend ë Bashkimit Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

”Do të mund të thuhej se presidenti Vucic me sukses ka balancuar në mes të ashtuquajturave katër shtyllave të politikës së jashtme, siç i kishte definuar pushteti paraprak. Tani për herë të parë gjendet në situatën ku dy prej shtyllave – Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës – po i s hmangen me një qëndrim të shtuar k ritik për situatën në Serbi, para së gjithash, për shkak të situatës shqetësuese në drejtësi, Iirisë së m edias, k0rrupsi0nit dhe m arrëd hëniet me rajonin. Përveç që pranoi letër nga sekretarit të shtetit të SHBA’së Anthony Blinken në të cilën i theksohej se çfarë pitet nga Serbia prej Amerikës, Parlamenti Europian ka miratuare edhe një rezoIutë tepër k ritikuese” tha Biserko. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Biserko jo vetëm që vlerësoi se Serbia po r efuzon të pranoj k ritikat dhe kështu të nisë me reformat e nevojshme, por po i shmanget sa më shumë synimeve të proklamuara publikisht, që është anëtarësimi në BE. Çdo ditë e më shumë po zbuIohet se për këtë nuk është orvatur asnjëherë regjimi i Vucic sipas Biserko.

Sekretari i Shtetit Amerikan, Anthony Blinken, i kishte bërë me dije Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vucic, që SHBA pret që Serbia të vazhdoj diaIogun dhe të përpiqet drejt një marrëveshje që do të rezuItonte me njohje të ndërsjeIIë mes Kosovës dhe Serbisë. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Parlamenti Europian kishte raportuar se ka ecje prapa në reformat demokratike në Serbi që kishte z emëruar presidentin serb Vucic, që kishte taIIur këtë institucion. Zyrtarët e tjerë serbë kishin ndjekur shembullin e tij, dhe kishin zgjedhur si cak raportuesen për Kosovë të Parlamentit Europian për ta 0fenduar, Viola von Cramon.

Nuk ishte i njëjti reagim për letrën e sekretarit të shtetit amerikan Blinken nga Vucic, ishte i matur. Ishte ministri Vulin që i lanë detyrën e rëndë të ank0hej për amerikanët tek qarqet ultra nacionaIiste serbe.