Vjosa Osmani ”ofendon” rende Hashim Thacin! Nuk i kursen fjalet me te renda per te


Thaçi ka qe,në figura me përçarese në ske.nën politike atëherë me situ.atën sot, është vërtetë e pakraha,sueshme.
Osmani në Rub,ikon në Klan Kosova, tha që në mom,entin që do të zgj.edhet presidente, do të bashke,punojë me deput.etët që kanë vizion të për,bashkët, por qe aktiv.iteti i saj nuk do të je,të partiak.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Në mome,ntin qe zgjedhem presidente, depu.tetët e Kuvendit që besojnë në një viz.ion për Kosovën më të mirë, do të bashkëp.unojnë me mua, vetëm se do të jemi në poz,ita të ndryshme; do të jemi ne të njëj,tën ndërtesë dhe në të njëjtin kat, por akti.viteti im nuk do të jete partiak”.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Ka ardhë ko,ha që edhe ne ti ndihmojme gjeneratave të reja, ta ndërt.ojnë gradualisht karrierën e tyre politike. Kontributi që bash,karisht do ta japim për Kosoven, unë nga pres.idenca, deputet e listës tonë të përb,ashkët dhe Qeveria kurti 2, do të j.etë më e rëndësishme se çeshtjet që po n,griten tani.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive