Vjen lajmi i madh në këtë moment, erdhi data e hapjes së kufijve pa test dhe pa asgjë, gjithashtu erdhën edhe këto 3 mundësi për të gjithë ata që do ta kalojnë kufirin e Evropës!

Tanimë pa pikë dy shimi, po pra pa asnjë pikë dy shimii për datën e kufijve pa test, e pa karantinë e pa asgjë, sepse BE-ja na jep këtë gëzim që ta gëzojmë të gjithë njerëzimi, posaqërisht diaspora do ta gëzon këtë lajmërim dhe ata që do të punojnë në Evropë.

Pra, Bashkimi Evropian, ka mbajtur një mbledhje dhe ka vendosur që ta jep datën e kufijve në kajmak, e me gjithë datë të na jep edhe këto 3 mundësi për të gjithë ata kufijë të Evropës që njerëzit dëshirojnë t’i kalojnë pa asnjë fr ikë.

Ne kemi vendosur që në këtë datë të hapen kufijttë dhe me atë datë t’i japim 3 mundësi secilit njeri që kalon kufijtë e Evropës si më parë, pasi kanë pritur shumë, tha një zyrtarë i lartë i BE-së. E kush janë ato mundësi? Më ssoni tani.