Vjen goditje nga Serbia, Hashim Thaci ”ofendohet” rende nga zyrtari i larte Serb


Per nje.zet vjet, ju jeni duke u per pjekur ta zgjidhni çeshtjen e Kosoves duke shty.pur Serbine per te njohur diçka dhe as.kush nuk do ta njohe ate. Dhe çfa.re keni bere ne 20 vjet? Asgje.

Po sikur te modi.fikoni pak qasjen tuaj, ose per ndryshe do te vazhdoni ta beni kete per 20 vjet te tjera dhe do te per fundoni duke bere asgje, tha krye.tari i Partise se Lirise dhe Drejte.sise ne Serbi, Dragan Gjilash.

Pajtimi me popu.llin shqiptar mund te ndodhe vetem nese Aleksan.dar Vuçiq dhe Hashim Thaçi nuk jane ne pushtet, thek.soi Gjilash ne TV N1 te henen. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Ai shpre.hu nje bindje se ekziston nje shans qe pajtimi mes serbeve dhe shqip.tareve te ndodhe me udhe heqjen e re te Prishtines. Duke folur per qen.drimin e Prishtines zyrtare se nuk do te dia.logoje me Serbine nese kjo e fundit nuk e njeh Kosoven, Gjilash tha: Keto jane qen.drimet e tyre. Pse qen.drimi yne do te ishte si i tyre.

Ai preten doi se fakti qe ai do te fli.ste me te gjithe ata shqiptare qe duan jete me te mire qe femi.jet e tyre te jetojne me mire, qe njere.zit te levizin lirshem dhe qe studentet te shoqe.rohen dhe te luajne sporte nuk eshte vetem çeshtje e te men.duarit me deshire. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive