Vjen edhe Propozimi i BiII Gates: Kjo është mënyra e vetme


“Mënyra e vetme për të parandaluar kovid-**19 nga një shtet, është që ta elim inosh në të gjitha shtetet”. Ky ishte propozimi i Bill Gates në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Themeluesi i kompanise Microsoft tha se gjëja e vetme që duhet bërë është të prodhohet një vak sinë “e sigurt dhe efikase”, gjë të cilën ai parashikon se do të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive

“Mund të ketë edhe më shumë se një vak sinë. Me ante te vak sines bota më në fund do të ketë mundësinë që të çrrënjosë pan deminë dhe t’i kthehet jetës normale. Por, vak sina nuk mjafton. Duhen prodhuar miliona vak sina dhe të gjendet strategjia më e mirë për shpërndarjen e saj”, theksoi Gates.