U bëra nuse në moshën 53 vjeçe, Zoti askënd mos e lëntë pa fat

Prandaj ditën e sotme, në program ajo vjen e veshur si nuse dhe kjo s urprizë b efason burrin e saj, i cili shprehet se bëhet dasëm edhe në pleqëri. Miranda e falenderoi burrin e saj, që është kujdesur për të ditë dhe natë gjatë periudhës së v ështirë që ajo ka kaluar si p asojë e ak sidentit. Hap videonn 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive