Shume e dhimshme: Historia e kësaj vogëlusheje ka pushtuar internetin


Ajo u thoshte të gjithëve se do të mbante lulet gjatë dasmës së dy prindërve të saj. Por papritur Pagie u dia gnost ikua me ka ncer në tru dhe doktorët u thanë prindërve se vajzës i kishte mbetur shumë pak ditë jetë.

Prindërit e saj në bashkëpunim me tezen e vogëlushes arritën të organizonin një dasmë shumë të bukur në sp ital brenda vetëm 24 orëve.

Paige ishte një vogëlushe e shë ndetshme deri para dy muajve. Më pas ajo nisi të nd iente dhi mbje të tme rrshme në ko kë. Tezja e saj ka thënë për Daily Mail: Ulë rinte nga dhi mbjet ndërkohë që luante.

I kuptoi se i ka mbetur edhe pak kohë, thoshte vazhdimisht se nuk do ikte në qiell pa mbajtur lulet”. Pas vizitave mjekët zbuluan se Paige kishte tu mor në t’ru në përmasat e një ko krre limoni.

Doktorët e kishin të pamundur të hiqnin të gjithë ma sën dhe zbu luan se ishte e pashë rue shmes sepse tu mori u shfaq sërish. Ceremonia e dasmës që kushtoi një mijë dollarë ishte shumë emo cionu ese për të gjithë familjarët e pranishëm.

Prindërit nuk e shm angën dot shpë rthimin në l’ot kur thanë pranoj dhe përqafuan vajzën e tyre në fu nd, të cilës nuk i ka m betur edhe shumë kohë për të jetuar.