Shpërbërja e Maqedonisë: QYTETET që do të ndahen mes Shqipërisë dhe Bullgarisë pas integrimit në Bashkimin Europianë


Një gazetë bullgare ka dalë me një pr0pozim interest, ku prop0zon ndarjën e Maqedonisë mes Shqipërisë dhe Bullgarisë.

“Të gjithë bëhen budaIIenj dhe nuk e dijnë se Iuftërat tona në të kaluarën kanë qenë për bashkimin e Maqedonisë dhe Thrakisë së Odrit me nënën Bullgari?

Tani pas deklaratave të Zoran Zaevit, nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se t’i fiIIojmë negociatat me shqiptarët për ndarjen e Maqedonisë së Vardarit mes Shqipërisë dhe Bullgarisë.

Të gjithë që shkruajnë për Maqedoninë e dijnë që ajo do të ndahet mes Shqipërisë dhe Bullgarisë, por të gjithë shtiren sikur nuk janë të njohur me probIemin dhe presin dikush tjetër ta zgjidhë. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive