“SHlKONl si na vjen mësuesja në mësim, kur kjo hap k’ëmbët ku ta kemi mendjen ne!” SkandaIizohen nxënësit shqiptarë

Në institucionet shqiptare, ku përfshihen edhe shkollat ka një kod veshje, i cili duhet respektuar.

Por një mësuese në Lushnje nuk ka dashur t’ia dijë fare për kodin e veshjes.

Nxënësi që ka nisur fotot ka shkruar: “Shikoni si na vjen zysha në mësim tek shkolla mekanike në Lushnje.

Edhe ta kemi mendjen në mësim ne, kur kjo hap këmbët dhe na i tregon të gjitha”, thonë ata. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU