Shitet për një iPhone, 17 vjeçares i ndodh e papritura në dhomën e hoteIit


Në Kinë, vajzat janë duke e shitur vlrgjërlnë e tyre online. Një vajzë shkoi në një hotel për të marrë iPhone 12 në këmbim të vlrgjërlsë së saj, por u tr.onditur kur disa burra të zhv.eshur dolën nga banjo dhe e mbajtën atë për sh.trati.17-vjeçarja, që mbante pseudonimin “Xio Chen”, raportohet se e vendosi vlrgjërlnë në shitje online për 2,500 euro. Por, duket se ajo nuk e dinte se disa burra do të ishin të interesuar për të sht1pe rek1am dhe sh1ko v1deon