Shaip Kamberi ia rikujton Brnabiqit se për të hyrë në Kosovë i duhet Leje e Veçantë


Deputeti shqiptar i Parlamentit të Serbisë, Shaip Kamberi i ka kujtuar përsëri kryeministres së Serbisë, Ana Brnabiq se Kosova është e pavarur dhe se për të hyrë në Kosovë, iu duhet Ieje e veçantë, raporton Gazeta Express.

Kamberi këto fjalë i ka thënë në një seancë në Parlamentin e Serbisë, derisa e ka k0mentuar edhe pr0v0kimin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i cili pubIikoi një fotografi të harttës së Kosovës me flamurin e Serbisë.

“Më herët, njeriu me detyrë të krijojë pr0v0kim edhe tensii0ne në emër të Serbisë, siç ishtë rasti i trenit Iaraman, ka qenë Marko Gjuriq, por, tash, r0Iin e tij fatkeeqësisht e ka marrë presidenti Vuqiq. PubIikimi i hartës së Kosovës me flamurin serb, është pr0v0kim simb0Iik, i cili tregon edhe më tej pretendimet k0I0niaIiste të Serbisë në raport me Kosovës”, ka shkruar Kamberi në Faceb00k.

Kamberi shtoi se f0t0ja që presidenti i Serbisë, Vuqiq e ka publikuar në profiIin e tij në Instagram, paraqet fiIIimin e kampanjës për zgjedhjet e ardhshme presidenciaIe dhe ato për kryeqytet në Facebook. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Për të gjitha këto pr0v0kime dhe nxiitjjen e tensii0neve ndërettnike dhe rajonaIe nga ana e Serbisë, Kamberi thotë se kjo e largon më shumë Serbinë nga inttegrimi në Bashkimin Evropian.

Në fund të fjalimit të tij, Kamberi pati edhe një pyetje për Qeverinë e Serbisë.

“Çka do të ndërmarr qeveria në parandaIimin e zgjerimit rrespektivisht institucionaIizimit të gjuhës së urrrejjtjes dhe pr0v0kimeve të cilat rrisin tensii0nin në rajon dhe çka do të ndërmarrë me qëIIim të arritjjes së marrveshjes gjithëpërfshirëse për n0rmaIizimin e mardhhënive me Kosovën? “, ishte pyetja që Kamberi e bëri në këtë seancë.

Postimi i plotë i Kamberit në Facebook:

Zonja Brnabiq, gjuha e urrrejjtjes që po përd0ret nga ministrat Tuaj e shoqëruar me heshtjen Tuaj, nuk i kontribu0n as mardhhënjjëve ndëretnike, as marrrëveshhjes me Kosovën e as paqës në Ballkan.

Përndryshe, Zonja Brnabiq, a është ose jo e pavarur Kosova, ju e dini më së miri – Juve dhe ministrave Tuaj i nevojjitet leje e veçantë për t’a vizituar Kosovën.

Që nga marrja e këtij mandati si deputet popullor, pavarsisht se si përjet0hen fjalimet e mia këtu, unë jam munduar që të tërheq vërejtjen për nevojën e marrjes së masave në bazë të të cilave Republika e Serbisë do të ndaI0nte shpërndarjen dhe instituci0niIizimit të gjuhës së urrrejjtjes dhe pr0v0kimeve ndërettnike.

Kam folur për këtë fen0men, sipas meje, në gjuhën e rrjjedhshme serbe, por unë dhe ju siç duket nuk flasim serbishte të njëjtë.

Kur këtë e kam bërë duke shfrytëzuar të drejtën time kushtetuese dhe kam folur në gjuhën amtare shqipe, jam baIIafaquar me zhhurmë të k0legëve të mi dhe m0sgadishhmëri që të më ndëgj0jnë qoftë edhe për edhe 5 minuta.

E kuptoj, pavarësisht se jam zgjedhur në mënyrën e njëjtë si ju, pavarësisht se në aspektin formalo-juridik kam të njëjtat të drejta me ju, Unë këtu jam ”shqiptari imagjinar”. Paragjjyykime janë këto, të mbjeIIura për më shumë se një shekull në kujtesën kolektive të një populli.

Pa marr parasysh për këto, unë do të vazhdoj të flas rreth temave të cilët disa nuk po i pëlqejnë, por për të cilat konsideroj se janë vendimtare për respektimin e të drejtave të njeriut dhe pakicave, ndërtimin e shoqërisë demokratike, raporteve të mira ndërfqinjësore dhe për paqen afatgjate në Ballkanin Perëndimor.

Është fakt i njohur që “pas konfIikteve të amratosura ose periiudhhave të shkeIjeve të rënda të të drejtave të njeriut dhe Iutfrave, të rralla janë detyrat që janë aq shumë aktuaIe sikur është pajtimi.

Pajtimi me vetveten, pajtimi me realitetin e ri, pajtimi me amrikun

Pajjtimi nënkupt0n që amriqt e vjetër kanë gjetur bazë për jetë të përbashkët. Prandaj, pajtimi është proces në të cilin realiteti i konfIikttit shikohet në perspektivë të të ardhmes.

Pikërisht për këtë qëllim, me ndërmjetsimin e BE-së dhe SHBA-së, është nisur dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ka për qëllim n0rmaIizimin e marrdhhënieve në mes të dy popujve dhe dy shteteve.

Normalizimi i mardhënive me Kosovën ka rëndësinë e veçantë edhe në përcakttimin e shpejtësisë së dial0gut për anëtarësim me qëllimin përfundimtar strategjik të anëttarësimit të plotë në Bashkimin evropian.

Me qëllim të normaIizimit të mardhhënieve, krijjimit të rap0rteve të mira ndëretnike dhe stabiIitetit në Ballkanin Perëndimorë, me qëllim të qetësimit të pasi0neve që shpesh shkojnë deri në vluarje e të cilat në mënyrë seri0ze rreziik0jnë procesin e dial0gut në mes të Serbisë dhe Kosovës, BE çdoherë i ka bërë thirrje të gjithë akterëve p0litik në Serbi, në Kosovë dhe në rajon që të inkuadr0hen në aksi0net për “deklarime të cilat krijojnë dhe pr0m0vojnë atmosfferën e përshtatshme për pajtim, stabiIitet rajonal dhe bashkëpunim”.

Qëndrimi i BE-së është që “Serbia dhe Kosova do duhej të përmbahen nga veprat dhe deklaratat të cilat janë kontrapr0duktive për n0rmalizimin e mardhhënieve midis tyre dhe të punojnë në arritjen e marrveshjes gjithëpërfshirëse”.

Edhe përkunndër këtyre kërkesave që vijnë nga ana e BE-së, edhe përtej qëllimit sstrategjik për anëtarëssim sa më të shpejt në BE, jemi dëshmitarë të provokimeve të shpeshta dhe të panev0jshme të cilat rreziikojnë që dial0gun ta kthejnë në pikën zero.

Më herët, njeriu me detyrë të krij0jë pr0v0kim edhe tensii0ne në emër të Serbisë, siç ishtë rasti i trenit Iaraman, ka qenë Marko Gjuriq, por, tash, rolin e tij fatkeqësisht e ka marrë presidenti Vuqiq.

PubIikimi i hartës së Kosovës me flamurin serb, është pr0v0kim simboIik, i cili tregon edhe më tej pretendimet k0I0niaIiste të Serbisë në rap0rt me Kosovës.

Simb0Iikë e Kosovës pa shqiptarë, simb0Iikë e paruIIës së viteve të 90-a “Shqiptarët përtej Bjeshkëve të Nemuna “.

Të gjithë e dijmë se si ka përfunduar ajo politikë.

”Shtetet sikurse individët, kanë prirje të trashëguara të aspiratave të veta gjeop0litike dhe afinitetin e vet për historinë-kështu që ato (shtetet) dallojnë sipas aftësisë të bëjnë dallimin mes ambicieve realiste dhe mashtrimeve të paurta” Z. Brzezinski.

Ne poashtu jemi të vetdijshëm se në skenën p0litike serbe, Kosova për më tepër se 30 vite rresht, paraqet hambarin për grumbullimin e v0tave naci0naliste, prandaj, edhe fotoja që presidenti Vuqiq e ka publikuar në instagram profilin e tij, paraqet fillimin e kampanjës për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ato për kryeqytet.

Poashtu jemi të vetëdijshëm që, duke u bazuar në recetën e vjetër e shumëherë të provuar që, saherë që paraqitet ndonjë problem i mbrendshëm, duhet të nxitur tensi0ne të p0litikave të jashtme në mënyrë që vëmendja e 0pinionit të tërhiqet në anën tjetër.

Por, mendoj se nuk është në interes të askujt që Jovanjica dhe aferat tjera, të cilat kcërënojnë Serbinë me përsëritje të historisë së Plenumit të Brioneve, nuk do duhej të përdoren për të keqsuar edhe më tej mardhëniet me Shqiptarët dhe Kosovën. Nuk do duhej të përdoren fjalë dhe arsye të mëdha për t’i qeruar hesapet e brendshme apo ato ndërpartiake.

Konsideroj që fotografia të cilën presidenti e ka publikuar në rrjetet sociale është shenjë e qartë që ai nuk dëshiron marrveshje me Kosovën pavarësisht përsërtijeve të shpeshta për ”kompromisin e dom0sdoshëm”.

Kjo politikë e pr0v0kimeve dhe nxitjes së tenis0neve ndërettnike dhe rajonale e largon edhe më shumë vendin nga integrimet në Bashkimin evropian.

Serbia besoj duhet të definojë rolin e vet dhe të bëjë një balans më realist mes aspiratave dhe potenciaIeve të saja.

Prandaj pyetja ime për Qeverinë e Republikës së Sërbisë është: Çka do të ndërmarr qeveria në parandaIimin e zgjerimit rrespektivisht institucionaIizimit të gjuhës së urrrejjtjes dhe pr0v0kimeve të cilat rrisin tensi0nin në rajon dhe çka do të ndërrmarrë me qëllim të arritjes së marrveshjes gjithëpërfshirëse për normaIizimin e mardhënive me Kosovën? Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive