Qytetarë: Nëse nuk u kanë dalë ende paratë nga Pakoja Emergjente, telefononi në kët numër

Duke pas parasysh që jemi duke pranuar thirrje të shumta përmes linjave telefonike, si dhe adresave elektronike, lidhur me kompensimin e pagës sipas Pakos Emergjente, Administratat Tatimore e Kosovës ju njofton se nuk është kompetente t’i trajtojë këto kërkesa. Andaj, ju lutem të gjitha kërkesat e juaja lidhur me këtë çështje i adresoni në Ministrin e Financave. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive