Protesta në Beograd: Dënohet Gjuha e Urrejtjes kundër Komunitetit Shqiptarë, si dhe Shqiptarëve të Kosovës


Lëvizja kundër dhu.nës, “Gratë në të zeza” ka mbajtur një aks0on pr0testues me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër R acizmit, duke d ënuar gjuhën e ur rjtjes, int0Ierancën dhe ksen0f0binë k undër komunitetit shqiptar në Serbi, si dhe k undër shqiptarëve të Kosovës.

Kryetarja e kësaj lëvizjeje, Stasha Zajoviq tha për televizionin N1 se përfaqësuesit më të lartë të shtetit të Serbisë po f usin t erma r acistë dhe d iskiminues në komunikimin zyrtar dhe se kjo legaIizon gjuhën s hovniste dhe r aciste të u rrjtjes dhe s hkel Kushtetutën e ligjet në fuqi.

Si një shembull i n xitjes së int0Ierancës rac0re dhe kombëtare, kjo lëvizje theksoi paraqitjet e ministrit serb të Mbrojtjes, Aleksandar Vulin, i cili përd0r termin “Shiptari” sa herë që flet për shqiptarët.

“Gratë në të zeza” u bënë thirrje institucioneve kompetente të reag0jnë dhe ta sanksi0n0jnë Vulinin dhe të gjithë të tjerët që përhapin d iskri minim rac0r.

Aksi0ni, i cili u zhvillua paqësisht, u sigurua nga anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme.