Presidenti Serb i frigësuar ndaj politikave shqiptare: Ata po punojnë për Bashkimin Kosovë-Shqipëri


Sipas presidentit serb, çdo ditë e më shumë shqiptarët po e përkrahin bashkimin kombëtar. Madje, Aleksander Vuçiq, ka folur me shifra se sa për qind të shqiptarëve po e kërkojnë bashkimin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq thot se në mesin e shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri “në mënyrë d ramatike” po rritet numri i mbështetjes për projektin e bashkimit të tyre.

Ai shtoi se “nuk ka iIuzione” se mbështetja e p0Iitikanëve në Prishtinë dhe Tiranë do të vazhdojë me qëIIimi përfundimtar bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë. “Unë e kuptoj se çfarë politika është, në qoftë se dekIarata dikush dhjetë herë disi, atëherë ju e dini se kjo është politika. Në Shqipëri dhe në Kosovë në mënyrë dramatike rritur përkrahjen për bashkimin, me 35 për qind në Kosovë dhe 40 për qind në Shqipëri, ajo është rritur në 72 në 75 për qind”, është shprehur Vuciq.

Tutje presidenti serb ka thënë se ‘politikanët e të dy janë duke punuar për të bashkuar në vaIën e një mbështetje të tillë, i cili më tej kontribuon për krijimin e tensi0neve në raj0n’.Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive