Prekese: Sot u bëra nene pas 10 viteve martes, jam Nene e Trinjakëve (Video)

Në mater’nitetin e Librazhdit një nënë ka lindur trinjake. 32-vjeçarja ka kryer dy operacione të vësh’tira të cilat zgjatën 6 orë. Alfonia Çota ishte në rre’zik për jet’ën, por një infermiere e spitalit është ofruar për të dhuruar gj’ak dhe tani ajo gëzon shëndet të plotë. Alfonie Çota sapo ka sjellë në jetë tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë. Nëna i është nënshtruar dy oper’acioneve në spit’alin gj’inekologjik “Fadil Sinani” të cilat kane zgjatur mbi gjashtë orë.Tejkalo hapsirën më poshtë dhe vaz hdo me pa mjet pas pak sek ondave