Po ta prekni në këto dy pika do ta çoni në ‘qiellin’ e shtatë

Stimulimi: Blini toptha se.ksi. Lyeni një topth me lubrifikant, futeni brenda saj dhe shikoni se a mund ta mbajë. Shtojeni edhe të dytën kur të jetë e gatshme. Kjo është argëtuese dhe ek.situese. Pika A Gjejeni: Përcillni anën frontale të va.ginës derisa të arrini pothuajse te cerviksi i saj dhe mu aty do të gjeni pikën A. Kalojeni gishtin mbi këtë pjesë sikur dëshironi që diçka të fshini. Stimulimi: Pas paralojës, vëni lubrifikant në gisht dhe prekeni pikën A. Shtrëngojeni me gisht atë vend dhe tërhiqeni nga vetja. Tejkalo hapsirën më poshtë dhe vaz hdo me pa mjet pas pak sek ondave

Pika O Gjejeni: Rrotullojeni gishtin nga ana e kundërt e va.ginës dhe shkoni pak më thellë derisa të gjeni një zonë të ngjashme me sfungjerin në anën e fundit të va.ginës së saj – aty është pika O e saj. Stimulimi: Kur ta sillni deri te kulmi, provoni sikur të hidhni spirancën dhe tërhiqeni me teknikë njëkohësisht pikën O dhe pikën G. Tejkalo hapsirën më poshtë dhe vaz hdo me pa mjet pas pak sek ondave

Cerviksi (qafa e mitrës) Gjejeni: Me penetrim të thellë mund të prekni me pe.nis cerviksin e saj, përkatësisht grykën e mitrës së saj. Stimulimi: Rreth ovulacionit, rrotullojeni përreth cerviksit të saj me ndihmën një gishti apo me dy gishta, ndërkaq njëherë kur ta bëni kontaktin e drejtpërdrejtë, butësisht rrëshqitni nëpër këtë zonë, duke krijuar presion të fortë, por edhe të butë, gjithnjë derisa të ndiejë kënaqësinë e thellë, pothuajse kënaqësinë e tërë trupit.