Po fluturojnë të gjithë nga gëzimi, data e kufijve pa karantinë edhe pa test është kjo, një datë e bekuar për të gjithë shqiptarët!

Hapja e kufijve pa asnjë karantinë dhe asnjë test tanimë duket se është e vërtettuar edhe nga Bashkimi Evropian duke thënë se të gjithë ata që dëshirojnë të udhëtojnë në vendlindje do të munden.

Po pra, edhe disa këshilltarë të Bashkimit Evropian e kanë konffirmuar këtë dattë që do të happen kufijttë pa teste dhe pa karantinë për të gjithë njerëzit, që do të udhëtojnë ku të dëshirojnë.

E pra ky është një njofttim i mirë për shqiptarët e gurbetit që nuk kanë ardhur që kohë më parë në vendlindjen e tyre, ja pra mess’oje da’tten ta,nii duke shtt.ipp rrekll,ammen pr,it 10 se,konda qe te ha,ppet da’tta.