Pergjigja e NATO-s ndaj SIIavëve: Jemi në gjendje gadishmërie me 50 Mijë Ushtarë dhe 300 Avionë


Gjeneralët e NATO-s këtë e shprehin hapur duke thënë se janë tëdetyruar që të mbrojnë vendet anëtare në rast a gresioni nga Putini.

Stërvitja më e madhe pas Lutfës së Ftohtë organizohet në Norvegji dhe do të testojë gatishmërinë e vendeve të NATO-s për të reaguar në rast rr eziku nga Rusia. /Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive