Për ju që nuk i keni marrë 130 euro, ky është një njoftim me rëndësi

Të gjitha familjet të cilët kanë aplikuar për asistencë mujorë në vlerë prej 130.00 euro. Sipas Masës Nr.15 të Pakos Emergjente Fiskale dhe të cilat deri me tani nuk kanë pranuar njoftim zyrtar përmes mesazheve telefonike apo kontaktimit të drejtpërdrejtë nga institucionet i nivelit qendror apo lokal, mund të paraqiten në Qendrat për Punë Sociale, të Komunës përkatëse, deri me 31 gusht 2020 Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive