Njihuni me të riun shqiptar që është he ro, i shpetoi jetten një personi që pa në rrugë

Njihuni me të riun shqiptar që është he ro, i shpetoi jetten një personi që pa në rrugë. I riu Florim Ahmeti, qytetar i Mitrovicës, dje i ka shpëtuar jetën një personi. Florimi kishte rastisur një burrë.
Tejkalo hapsirën më poshtë dhe vaz hdo me pa mjet pas pak sek ondave

Të plag osur me në Vaganicë, të cilin pastaj e kishte marrë dhe e kishte dërguar në sp ital. Nga pla gët e rë nda të të pl agosurit, mjekët kanë thënë se vetëm falë djaloshit dhe reagimit të shpejtë i plag osuri ka shp ëtuar. “Nëse ky person do të vonohej vetëm edhe një minutë më shumë, vështirë se do të vinte i gj allë pasi kishte humbur shumë gja k” i ka thënë mjeku personit që e shoqëroi të plagosurin në spitalin e Mitrovicës.