Nëna vuri re shenja mbi këmbën e djalit të saj – Ja e vërteta që zbuloi nga kamerat e kopështit!

Prindërit po i çojnë fëmijët e tyre në çerdhe për shkak se ata mund të shoqërohen dhe janë të sigurt, por kjo nënë ka përvojë të ndryshme. Nëna vuri në dukje se djali i saj vepron në mënyrë të çud/itshme kur ai kthehet nga kopshti, dhe një ditë djali u kthye me pl/agë në trupin e tij. Një here tjetër vuri re she/nja dhu/ne mbi këmbën e djalit të saj. Nëna e dërgoi drejt në spital dhe rap/ortoi rastin në po/lici.

Ata rishikuan videon nga kamerat e vëzhgimit në kopësht dhe zbuluan të vërtetën e tme/rrshme, djai dhu/nohej nga edukatoret në kopësht… Ky është një njoftim i vogël për të qenë gjithmonë i vëmendshëm kur bëhet fjalë për fëmijët tuaj, pavarësisht nëse është një vend i sigurt si një kopësht.