MerkeI nëse ushtarët serb kalojnë vetëm një metër në Kosovë, ushtria gjermane do të godas


KanceIarja gjermane, AngeIa MerkeI, i ka komunikuar Serbisë se vetem nje hap nese kalon gjandermeria seber ne torritorin te Kosoves, ushtria gjermane nuk do te kursej. “Nuk jemi te interesuar per l.uftë, por neve na intereson qe ballkani te jetë në p.aqe “Nuk duam përseri l.uftë midis Kosovës dhe Serbisë, pasi mund te d.estabilizohet rajoni, por ne jemi te gatshem per te vepruar nëse kjo fillon” me p’oshtë n’diqni videjon