Kryeministri Hoti nuk përfshinë në hartën e Kosovës qytetet me shumicë serbe


Kryeministri i Republikës së Kosovës Avdullah Hoti, ka bërë edhe një skandaI tjetër. Ai gjatë paraqitjes së një harte të Kosovës me rastet e të infektuarve me virusin Covid-19, ka lënë anash vendet në të cilat ka shumicë të qytetarëve serbë.

Kjo është një hartë që pasqyron rastet me Cov id-I9 në të gjitha qytetet e Kosovës. Harta është e përbërë me katër ngjyra, ku ngjyra e gjelbërt pasqyron vendet të cilat nuk janë me rrezikshmëri nga virusi, ndërsa ngjyra e kuqe ato vende të cilat janë me rre zikshmëri të lartë apo thënë ndryshe vendet të cilat kanë mbi 150 të in fektuar për 100.000 banorë. Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive