Kallashi publikon mesazhet e Deputetit kosovar që i ofroi 10 mijë euro për të fjetur me të?

Të gjithë këta politikanë dhe këngë tarë të estradës, më kanë ofruar shumë shumë oferta të mira për të pasur l idhje me ta, transmeton gazeta ditore. Kallashi njihet si vallë tare në klu be nate, duke u kthyer shpesh kryefjalë në mediat rozë për fitimin që merrte. Ajo tregoi se kishte edhe politikanë dhe këngëtarë familja rë nga estrada që i kishin bërë asaj oferta të majme. Tejkalo hapsirën më poshtë dhe vaz hdo me pa mjet pas pak sek ondave