“Jam 29 vj eç dhe e bëj me gjyshen 64 vje çe të shokut tim. Herën e parë u shk riva krejt…”

Një djalë i ri ka sho kuar me letrën që ka dërguar në “The Sun”.Ja letra: Gjyshja e shokut tim më të mirë dhe unë kemi marr ëdh ënie se.ks uale dhe jemi të das huruar, por e di që ndryshimi i mos hës është shumë i madh për ne që të kemi mar rëdhënien që duam.Jam 29 vjeç, kam një punë të mirë dhe deri vonë kisha një të dashur prej gjashtë vi tesh. E takova gjyshen e shokut ras tësisht në një festë familjare në shtëpinë e tij dhe nuk mund ta besoja kur më tha se ishte 64 vje çe, sepse ajo dukej shumë më e re.Kur u larguam, ajo tha që unë mund të shkoja në çdo kohë për kafe dhe kështu filloi e gjitha. Gjatë tërë mbrëmjes k ërceva më gjyshen e shokut, sa ky i fundit më tha një moment:

“A mund të ndalosh duke vepruar aq i lumtur me gjyshen time, se po më çu dit?” Dhe pastaj një ditë ajo tha se kishte ndj enja për mua. Ishim të dy mbi hënë me ek.sit imin. Thirrja ime e madhe e zgjimit erdhi kur fillova ta imagjinoj atë kur bëja marrëdhënie se.ksuale me të dashurën time.

Nisëm zë nkat me të dashurën dhe më në fund ajo u largua. Kjo do të thoshte se mund të kaloja më shumë kohë me gruan që dua. Herën e parë që kishim marr ëdhënie se.ksuale ishte kaq e veç antë sa që mendova se do të shk rihesha. Në një shëtitje pranë lumit një ditë, unë mora gux imin të thosha fjalët: “të dua”, dhe ajo tha se më donte gjithashtu.

Tani dua të kaloj çdo minutë me të dhe që të jetojmë së bashku si çi ft. Psikologia thotë: Do të doja të isha romantike dhe të thoja, “lu ftoni për dashurinë tuaj”, por kam frikë se nuk do të ishit të lumtur së bashku për shumë kohë.Marr ëdhënia juaj se krete kurrë nuk është testuar në botën tuaj reale kështu që në shumë mënyra është një fa ntazi. A mund të imagjinoni se si do të ishte dhjetë apo 15 vjet nga tani?