Ja sa shqiptarë kishin 4 vilajetet e Shqipërisë! E keni ditur?


Sado që regjistrimet e popullsisë nga administrata osmane prireshin të shpërfillnin kriterin etnik, vlerësime të ndryshme japin një pasqyrë interesante për realitetet demografike në vilajetet e banuara me shumicë shqiptare.
Studiuesja turke Hatixhe Bajraktar në një studim të saj sjell disa të dhëna të reja statistikore për viset shqiptare të përfshira në vilajetet e Shkodrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqet lista

VILAJETI I KOSOVËS: popullata e përgjithshme 908.915
VILAJETI I SHKODRËS: popullata e përgjithshme 322.000
VILAJETI I JANINËS: popullata e përgjithshme 648.000
VILAJETI I MANASTIRIT: popullata e përgjithshme 846.495