Ish këshilltari i lartë Philips tregon arsyen ”E Papritur” se pse Kurti po kërkon Bashkim Kombëtar me Shqipërinë


Ish keshilltari i larte në Departa mentin e Shtetit, David Phillips, ka komentuar dekla.raten e liderit të Lëvizjes Vetë.vendosje Albin Kurti, per bashkimin kombëtar Kosovë-Shqipëri.

Kreu i Institutit të Uni.versitetit Columbia per te Drejtat e Njeriut në New York, ka thene se aspi.ratat për Shqipërinë natyrore janë normale dhe do te mbesin te f orta. Sipas tij, shqiptarët janë ndarë pa.drejtësisht në shtete të ndryshme, pas luf.terave ballkanike. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Shqiptaret iu nën.shtruan padrejtësisë historike kur u ndanë në shtete të ndry.shme pas luf.terave Ballkanike. Aspiratat per Shqipërinë naty.rore janë normale dhe do të mbesin të forta. Shqiptaret si komunitet kanë nje nevoje të fortë për të bashkë punuar në fushat e tregtise, mjedisit, kulturës dhe arsimit ka thënë ai në një inter.viste për mediat serbe.

Ai ka theksuar se munde.site për bashkë punimin nderkufitar mund të zvogëlojnë mundë.sinë për konflikt.

Hapja e mundësive per bashke.punim ndërkufitar mund të lehtësojë situatën e për.gjithshme, të zvogëlojë irredentizmin dhe të zvoge.loje potencialin per konflikt”, ka thënë më tej eksperti amerikan. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Phillips ka folur edhe per ndikimin e admini.strates së re amerikane në Ballkan. Ai ka thënë se Administrata e Bidenit do të fshijë dashu.rine e ish presi dentit Donald Trump për Serbinë dhe do te kri.joje kushte më të barabarta në raport me Kosovën.

Admini.strata e Bidenit do te fshije dashurine e Trumpit për Serbinë dhe do të kri.joje kushte shumë më të barabarta. Kjo tregon rendë.sine e udhëheqjes amerikane në forcimin e bashke.punimit transatlantik që synon stabi.lizimin e Ballkanit, me qëllim vendosjen e paqes dhe munde.simin e progresit, tha me tej Philips. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU