I mbyllet ‘Goja’ gjithe Serbise nga Ambasadori i Israelit / ”Boll u Lodhet me Kosoven, kjo pune eshte e Kryer”


Ambasadori i ri i Izraelit në Beograd, Yahel Vilan, ka thënë se Izraeli e ka njo.hur pavarësinë e Kosovës më 4 shtator dhe se puna e njohjes reciproke më nuk është çështje diskutimi.Vilan ka thënë se tashmë Izraelit i mbetet të shohë se si një v eprim i tillë të mos ndi.kojë në raportet në mes të Izraelit dhe Serbisë. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

“Nuk është më në pyetje nëse Izraeli do ta njohë ose jo Kosovën, sepse Izraeli e ka njohur Kosovën më 4 shtator, dhe ta.shmë na mbetet të mos lejojmë që një v eprim i tillë të ndikojë në raportet në mes të Serbisë dhe Izraelit”, ka thë.në Vilan.

Tutje Vilan ka thënë se Izraeli s’ka nënshkruar asgjë në Izrael dhe që s’ka qenë pjesë e Samitit në Washington, de.risa shton se njohjen reciproke e ka mirëpritur kryeministri izraelit.Ambasadori izraelit ka treguar se Vuçiqit nuk i ka pëlqyer vendimi për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe se nuk mbësh.tet një vendim të tillë të Izraelit..Megjithatë, Vilan thonë se Izraeli është shtet i pavarur dhe se vendimi për njo.hjen e Kosovës është vendim shtetëror. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU