Forca e Sigurisë së Kosovës, disa pamje te mrekullushme, Shpvrndvje nese ndihesh krenarë


Forca e Sigurisë së Kosovës, disa pamje te mrekullushme, Shpvrndvje nese ndihesh krenarë. Ushtria po merr vemendje te madhe nga te gjith pasi trimat ton po bëjn stervitje te mrekullushme, dhe po tregohen te gatshem ne qdo moment. Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive