E pabesueshme! Të gjithë e keni në oborr, por nuk e dini se është shumë

Po ashtu përmban vi tamina dhe minerale të rëndësishme, siç janë vitamina B6, tiaminë, vitamina C, hekur, kalcium, kalium, ac id folik dhe magnez. Po ashtu përmban edhe deri 535 për qind të sasisë ditore të nevojshme me vitamina K dhe rreth 110 për qind të sasisë së nevojshme me vitamina A.

Çaji nga rrënjët e luleradhiqeve ndikon në q elizat e ko ntaminuara, që ato në tërësi të shkrihen për një afat prej 48 orësh, derisa q elizat e sh ëndetshme mbesin të sh ëndetshme dhe të paprekura. Tr etmani i rregullt me këtë lloj të çajit në mënyrë ef ikase el iminon shumicën e qe lizave të kan cerit.