E kap burrin me tjetër femer në makinë, gruaja e kthen në dramë! Shikoni ç’bën në mes të rrugës


Një grua në Indi, ka reaguar mjaft keq kur pa burrin e saj në makinë me një grua tjetër. Kur gruaja ka parë këtë skenë, ka kërkuar që të sqarohet me të shoqin, por ky i fundit nuk preferoi të dilte nga makina. Në këto kushte, gruaja ka hipur në pjesën e parme të makinës dhe ka nisur të gr us htoj ë xhamin. Si pasojë e ko nf likt it, në rrugët e Mum bait ishin shk aktuar radhë të gjata makinash. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Megjithëse po licia mbërriti në vendngjarje për të sqaruar çiftin, situata vijoi të mbetej e ac arua r. Më pas me insistimin e for ca ve po lic ore, çifti pranoi të sqarohej në një vend ku nuk pen goh ej qarkullimi i lëvizjes. Nuk dihet nëse burrë e grua u sqaruan, por raportohet se si pa sojë e in cide ntit , policia nuk bëri arr esti me. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive