E FUNDIT /Ja ndihmat me para qe do ti dhuroje qeveria Kurti per popullin


Kryetari i VV’së Albin Kurti ka thënë se familjet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të pë fi.tojnë 150 euro per femije, raportonGazeta Express

Kurti ka shkru.ar në Twi.tter se nënat e papuna do të përfitojnë 250 euro në gjashtë mu.ajt parë të amësisë së tyre.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

“Neni 50 i kushte tutës sonë i garanton mbrojtjen, kujdesin dhe mirëqenien e fëmijëve tanë.
Pri.ndërit do të kenë pushim 12-mujor të amës.isë-atë.sisë, ndërsa nënat e pa puna do të për
fitojnë 250 euro në 6 muajt e parë të amës.isë së tyre. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë i uritur apo të
li.het pas dore”. Nëse një familje fiton më pak se 7 mijë euro për vit, do të për fitojnë 50 euro për një fë.mijë, familjet që fitojnë më pak se 6 mijë euro në vit do të për.fitojnë 100 euro për fëmijë, familjet që fitojnë më pak se 5 mijë euro në vit do të për fitojnë 150 euro për fëmijë. Të gjitha fami ljet do të marrin

20 euro për fëmijët nën 2 vj.eç dhe 10 euro për fë.mijët nga 2 deri në 6 vjet. 160 çerdhe do të happen për të mundësuar përkujdesje dhe ed.ukim të hershme për fëmijët tanë. Ushqim falas do të ofro.het për të gjithë fëmijë nga kla.sa e parë de.ri në të pestën, ka shkru ar ai.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive