Analisti nga Shqiperia ”ofendon” rëndë kosovarët: Kosovarët janë budaIIenjë, naivë dhe të trashë


Analisti polit,ik, Nexhmedin Spahiu ka thënë se si indi,vid që ka studikuar në Tiranë dhe është inte.gruar në shoqërinë e tyre, kosovarët i sheh bud,allenj e të trashë.’Kur futem unë si njeri i integr,uar në shoqëri, dukem si bu,dallë. Kur ju shoh unë që jam r,rit e integru. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Unë kur futem në integ.ritetin e shqiptarëve, mu kosovar,ët më duken budallë, të trashë, naiv. Si njeri i inte,gruar në shoqëri.Unë që jam rrit e lind në Kosoovë, por jam integ,ruar atje’’,ka thënë ai në Debat Plus.’Ju i shih,ni si vllai i vo.gël vëllanë e madh’’.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive