48 orë para vdekies secilit njeri do ti dhemb jashtëzakonisht shumë kjo pjesë e kokës

Shikimi i paqartë ose humbja e shikimit : Fillimi i një god.itje në tru mund të çojë në h umbjen e shikimit në njërën ose të dy sytë . 44% e njerëzve që kanë vu ajtur nga një go ditje në tru kanë humbur shikimin para se të pësojnë goditje. Marramendje është një simp.tomë e zakonshme e g oditjes, kryesisht në gratë nën moshën 45 vjeç. / Hap videon 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive