250 Euro do të ndahen për Festat e Vitit të Ri për të gjithë këtë kategori të njerëzve


Këtë ide e ka dhënë një vullnetar kundër kor onavirusit, Shenoll Muharremi. Sipas tij, shteti nuk ka kapacitete që ta bëjë këtë për qytetarët. Derisa ka marrë shembuj të ngjashëm nga vendet e rajonit, që tashmë kanë implementuar një ide të ngjashme. Shikojeni reagimin e plotë: Nëse Kosova🇽🇰 i jep secilit qytetar të saj nga 250€ për me e ndihmuar ekonominë vendore, çka ndodhë? Më poshtë, video, Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive